Підвищення спеціального та методичного рівня членів МО природничо-математичних дисциплін

№ Прізвище, ім`я та по батькові учителів Тема над якою працює вчитель Форма завершення Призначення 1. Варава Лада Володимирівна «Впровадження засобів інформаційно-комунікативних технологій на уроках Основи здоров’я з метою підвищення мотивації навчання в учнів для оволодіння міцними знаннями та навичками з безпеки життєдіяльності». Банк уроків У ЗОШ 2. Єременко Олексій Олександрович «Значення комплексного підходу в […]

Самозвіт учителя дефектолога Малюги Оксани Сергіївни

Про результати роботи у класах для дітей з ускладненими діагнозами З 2016 року в нашій школі було розпочато експеримент, «пілотний проект» по роботі з дітьми , які мають діагноз дитячий аутизм та розумова відсталість. Було створено 2 підготовчі класи. Для роботи з дітьми до групи фахівців було залучено: учитель –дефектолог, 2 вихователі, психолог, логопед, вчитель […]

Особистісно-орієнтоване навчання як основа творчої діяльності учнів з особливими потребами у процесі вивчення біології, природознавства

Актуальність проблеми Сучасна освіта зорієнтована у бік демократизації та гуманізації навчання, спрямована на виховання, перш за все, творчої особистості, функціонально грамотної і методологічно компетентної, що володіє інформаційними технологіями й готова до свідомого вибору професії. Для досягнення сучасних демократичних суспільних пріоритетів з нагальною необхідністю постає потреба в самостійній, відповідальній за свої вчинки особистості, здатній використовувати набуті […]

Відомості про вчителів методичного об’єднання трудового навчання

№ П.І.Б. Освіта Вуз Спеціальність Предмет Пед.стаж Кваліф.категорія курси Попередн. атестація Чергова атестація 1 Кас’яненко Людмила Анатоліївна вища Мелітопольський ГПІ 1993р Слов’янський ГПУ 2012р вчитель музики та співу, методист виховної роботи вчитель дітей з вадами розумового розвитку, корекційний психопедагог спеціальних і дошкільних закладів швейна справа корекційні годинни 24 вища старший вчитель 2018 2018 2023 2 […]

Эволюция швейного производства

1 Современный костюм — это результат длительной эво­люции, определенный итог творческих открытий и достижений, плод усовер­шенствованного опыта многих поколений и одновременно образ человека на­шего времени, в котором нашли воплощение все основные ценности совре­менного общества. Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от неблагопри­ятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от ударов врагов […]